ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบริการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 14,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง)